Artbyevil

Общи условия

Пояснение на някои термини, съкращения и наименования:
1. Потребител е всеки един посетител на електронния магазин с адрес www.artbyevil.com;
2. Търговецът е дружество с ограничена отговорност „БУЛГОТИК” ЕООД ЕИК 202206887 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. ПЕРЕ ТОШЕВ No 93, вх. В, ет. 5, ап. 12, /идентификатор по ЗДДС задължително/ представлявано от Милен Иванов упражняващо търговска дейност посредством Електронния магазин;
3. Електронен магазин е платформа за интернет търговия, изградена под формата на програмен код, представляваща множество от интернет страници обединени в интернет сайт с уникален електронен адрес www.artbyevil.com
4. За целите на настоящите условия словосъчетанията електронен магазин, www.artbyevil.com, магазинът са взаимно заменяеми и се отнасят до електронният магазин с уникален електронен адрес www.artbyevil.com стопанисван от търговецът.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от търговеца услуги на потребителите на виртуалния магазин www.artbyevil.com и урежда отношенията между "БУЛГОТИК" ООД и потребителите на магазина.

Общи условия за потребителите.

1. Всеки потребител на електронния магазин www.artbyevil.com чрез набирането на електронния адрес на сайта, или с всяко едно действие намирайки се на сайта включително но не само – кликване върху препратка, снимка или активен елемент от менютата на платформата за интернет търговия прави волезиявление с което изразява съгласие с насотящите общи условия за ползване на сайта.

2. Всеки потребител на настоящия електронен магазин, който жела да закупи стоки от търговеца посредством платформата за електронно пазаруване следва да извърши регистрация като посочи потребителско име и парола както и други данни посочени като задължителни във формата за регистрация.

3. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от търговеца при или по повод доставка на поръчани стоки или услуги, както и за изпращане и поклучаване на съобщения относно нови продукти, стоки или услуги.

4. „БУЛГОТИК” ООД си запазва правото да променя настоящите условия.

Art By Evil Promo
35% OFF SPECIAL DISCOUNT

Кесаря Тервел
Канасубиги Аспарух
Крум Страшни
Цар Симеон I Велики
Левски
Ботев

Current Price 59 BGN

New Price 39 BGN