Artbyevil

Правила за пазаруване

Общи условия свързани с закупуването на продукти.

1. При закупуване на продукт посредством платформата www.artbyevil.com потребтеля сключва с търговеца договор за доставка.
1.1 Слючването на договорът е логична последователност от от активни действиея на потребителя посредством предоставения от търговеца интерфейс. След като направи своя избор, потребителя се запознава подробно с продуктите които е поръчал, тяхното количество, ценообразуването, отбелязване коя част от цената е без ДДС ставка, какъв е размерът на ДДС ставката както и окончателната цена включваща ДДС ставка. В случай, че иска да направи корекции по своята поръчка, потребителя разполага с изрично посочен бутон от интерфейса. Потребителя изразява изрична воля за вида и количеството на стоките които поръчва чрез изрично активно действие върху предоставения му интерфейс.
1.2. Доставичк по договорът е тръговеца - фирма „БУЛГОТИК” ЕООД ЕИК 202206887 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.ПЕРЕ ТОШЕВ No 93, вх. В, ет. 5, ап. 12, представлявано от Милен Иванов
1.3. Потребител е всяко лице, регистрирало се във виртуалния магазин www.artbyevil.com , управляван и стопанисван от Търговеца, направило валидна поръчка чрез попълване на заявка.
2. Предметът на договорът е продукт - изрично индивидуализирана от потребителя по следните критерии: цена, размер, вид щампа.
3. Цената на готовия продукт се калкулира автоматично посредством алгоритъм предоставен и от Търговеца.
3.1. Плащането на цената става чрез наложен платеж на куриерскат фирма изрично посочена от Търговеца, извършваща доставка. Цената на доставката е за сметка на търговеца.
4. Доставката на продукта се извършва чрез куриерска фирма , в рамките на 5 до 8 работни дни. Търговеца не носи отговорност за забава, по вина на куриерската фирма.
5. Договорът се счита за сключен след потвърждаване от потребителя на направената поръчка, посредством изрично действие посредством предоставения му интерфейс от платформата за електронна търговия на електронния магазин www.artbyevil.com .
6. Потребителя получава на предоставената от него електронна поща потвърждение съдържащо вида, количеството и цената на стоките които е поръчал от електронния магазн.
7. Търговеца НЕ пази на хартиен ностиел сключения договор.
8. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя. В този случай е нужно същият да е запазил в цялост етикетите, обвивката и опаковката на прокукта, както и самия продукт.

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
/privacy policy/
1). "БУЛГОТИК" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, "БУЛГОТИК" ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия за съхранение и обработка на лични данни, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "БУЛГОТИК" ЕООДима право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
4). "БУЛГОТИК" ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване на сайта и настоящите условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за"БУЛГОТИК" ООД.
5). С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за доставка, сключван от разстояние.
6). С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.artbyevil.com да бъдат използвани и разпространявани от "БУЛГОТИК" ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.
7). "БУЛГОТИК" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
8). С регистрацията си в www.artbyevil.com, потребителят разрешава на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "БУЛГОТИК" ЕООД.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

"БУЛГОТИК" ЕООД използва активно така наречените Бисквитки (Cookies), за да събира данни от посетителите си. Тази информация ни е нужна, за да подобрим предлаганите от нас услуги и да анализираме статистика от поведението на нашите потребители използващи нашият уеб сайт. Така ние можем да подобрим значително нашата работа и качеството на предлаганите от нас услуги и продукти. При първо посещение на нашият уеб сайт, вие имате възможността да се съгласите или откажете с използването на Бисквитки на вашият браузър. За да се съгласите, моля кликнете на бутона "Съгласен съм" в изкачащото поле, което се намира в долната част на вашият браузър. Можете да се откажете чрез натискане на бутона "Отказвам" или в управлението на Вашият профил.

GDPR РЕГЛАМЕНТ

GDPR е нов регламен, който влиза в сила от 25.05.2018 година. Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни. Освен това той модернизира и уеднаквява правилата, които позволяват на предприятията да намалят бюрокрацията и да се възползват от увеличаване на доверието на потребителите.

Ние от "БУЛГОТИК" ЕООД сме предприели нужните действия съгласно Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Всички потребители използващи нашият уеб сайт имат възможността лесно и бързо да управляват данните и информацията, които оставят за съхранение на нашият сървър при подаване на поръчка и/или запитване. По всяко време може да поискате извлечение за това, какви данни се съхраняват при нас за вас и/или вашият профил.

Ние използваме данните за да обработваме Вашите поръчките и тяхното изпращане, като гарантираме, че Вашите данни няма да се използват от трети страни без Вашето съгласие. Ако не желаете Вашите данни да се съхраняват при нас след получаване на Вашата поръчка, може да изтриете профила си и/или информацията, която сте оставили при нас по собствено желание. За тази цел влезте с вашият email и парола, чрез които сте регистрирани в сайта и от управление на профила направете нужната промяна. Ако изпитвате трудности и не можете сами да се справите, моля свържете се с нас и ние ще ви съдействаме.

Подробна информация за GDPR регламента може да научите от тук https://www.eugdpr.org/
Последна промяна 21.05.2018 година
Art By Evil Promo
35% OFF SPECIAL DISCOUNT

Кесаря Тервел
Канасубиги Аспарух
Крум Страшни
Цар Симеон I Велики
Левски
Ботев

Current Price 59 BGN

New Price 39 BGN